Studentlägenheter Studentlägenheter, El, Lund

Studentlägenheter

VVT har installerat el i 119 studentlägenheter i Råby utanför Lund.