Fastighetsägare Fastighetsägare, Styr- och reglersystem, Skåne

Fastighetsägare

VVT installerar och underhåller styr- och reglersystem framför allt Bastec- och Regin-system till ett flertal fastighetsägare i Skåne, tex. Lantmännen, Castellum, Kanslihuset, Vasakronan mfl.